Bang xếp hạng

Xếp hạng theo thành tích
STT Đơn vị Tổng số dự thi Kết quả đạt/tổng số Tỷ lệ
1 Huyện đoàn Tiên Lãng 2302 2200 96%
2 Quận đoàn Hồng Bàng 878 300 35%
3 Quận đoàn Hải An 615 450 74%
4 Quận đoàn Kiến An 611 237 39%
5 Quận đoàn Lê Chân 515 223 44%
6 Quận đoàn Đồ Sơn 313 62 20%
7 Huyện đoàn Kiến Thụy 204 202 100%
8 ĐTN Bộ chỉ huy quân sự thành phố 186 127 69%
9 Quận đoàn Ngô Quyền 175 72 42%
10 Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố 160 158 99%
11 Đoàn Khối các cơ quan thành phố 154 67 44%
12 Huyện đoàn Cát Hải 153 73 48%
13 Huyện đoàn Vĩnh Bảo 146 46 32%
14 Đoàn trường Đại học Dân lập Hải Phòng 63 58 93%
15 Đoàn trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương II 51 34 67%
16 ĐTN Công an thành phố 50 32 64%
17 Đoàn trường Đại học Hàng Hải Việt Nam 35 4 12%
18 Quận đoàn Dương Kinh 19 7 37%
19 Đoàn trường Đại học Hải Phòng 18 2 12%
20 Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng 13 7 54%
21 Huyện đoàn An Dương 7 0 0%
22 ĐTN Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng 6 5 84%
23 Đoàn trường Đại học Y Dược Hải Phòng 6 2 34%
24 Huyện đoàn An Lão 4 0 0%
25 ĐTN BCH Bộ đội Biên phòng Hải Phòng 2 2 100%
26 Thành Đoàn Hải Phòng 1 0 0%
27 Đoàn trường Cao đẳng Bách Nghệ 1 0 0%
28 Huyện đoàn Bạch Long Vĩ 1 0 0%
29 Đoàn Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng 1 0 0%
30 ĐTN công ty xăng dầu khu vực III TNHH MTV 1 1 100%
31 Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics 1 0 0%