Bang xếp hạng

Xếp hạng theo thành tích
STT Đơn vị Tổng số dự thi Kết quả đạt/tổng số Tỷ lệ
1 Huyện đoàn Tiên Lãng 1989 1673 85%
2 Quận đoàn Kiến An 777 475 62%
3 Đoàn trường Đại học Hàng Hải Việt Nam 750 345 46%
4 Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố 514 507 99%
5 Quận đoàn Lê Chân 460 194 43%
6 Quận đoàn Ngô Quyền 384 178 47%
7 Đoàn trường Đại học Dân lập Hải Phòng 255 251 99%
8 Huyện đoàn Vĩnh Bảo 175 54 31%
9 Đoàn Khối các cơ quan thành phố 157 102 65%
10 Huyện đoàn Cát Hải 140 46 33%
11 ĐTN Công an thành phố 107 86 81%
12 Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics 96 80 84%
13 Huyện đoàn Kiến Thụy 69 67 98%
14 ĐTN Bộ chỉ huy quân sự thành phố 53 26 50%
15 ĐTN Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng 50 17 34%
16 Huyện đoàn An Lão 42 14 34%
17 Đoàn trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương II 29 19 66%
18 Quận đoàn Hồng Bàng 24 5 21%
19 Đoàn trường Đại học Hải Phòng 20 5 25%
20 Đoàn trường Đại học Y Dược Hải Phòng 15 6 40%
21 Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng 15 7 47%
22 Thành Đoàn Hải Phòng 15 8 54%
23 Quận đoàn Đồ Sơn 12 10 84%
24 Quận đoàn Hải An 10 5 50%
25 ĐTN Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố 4 4 100%
26 Quận đoàn Dương Kinh 4 0 0%
27 Huyện đoàn An Dương 3 1 34%
28 ĐTN Sở Phòng cháy chữa cháy 3 2 67%
29 Huyện đoàn Bạch Long Vĩ 1 0 0%
30 ĐTN công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu 1 0 0%
31 Huyện đoàn Thủy Nguyên 1 1 100%
32 ĐTN công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng 1 1 100%