Cập nhật lúc Thứ sáu, 15/11/2019 - 4 giờ 15 phút, chiều. (GMT+7)
Lượt xem: 249
Công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức chấp hành pháp luật cho Đoàn viên thanh thiếu niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức Đoàn, trong đó việc triển khai thực hiện mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” là một trong những nhiệm vụ cần thiết để nâng cao tính chấp hành nghiêm pháp luật cho ĐVTN, học sinh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã đề ra những giải pháp tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhận thức của các đối tượng thanh niên, trực tiếp cử cán bộ chuyên trách xuống chi đoàn để lồng ghép tuyên truyền về tình hình trật tự an toàn trên địa bàn huyện và đơn vị. Chỉ đạo xây dựng các tuyến đường thanh niên tự quản, tuyến đường không có thanh niên mắc các tệ nạn xã hội,... 

Bên cạnh đó việc giáo dục, tuyên truyền tại nhà trường, đặc biệt là các trường THPT cũng được đề cao, chỉ đạo các đơn vị triển khai mô hình thanh niên tự quản, ký cam kết không vi phạm pháp luật giáo dục ý thức chấp hành pháp luật tại khu dân cư nơi sinh sống cũng là một giải pháp hiệu quả để mô hình được triển khai sâu rộng. 

Tính đến nay Huyện đoàn đã chỉ đạo thực hiện được 14 xã thực hiện duy trì mô hình "Khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội, 5/5 trường THPT có mô hình thanh niên tự quản, đảm bảo trật tự và tuyên truyền về pháp luật, 39 tuyến đường văn minh tự quản không có thanh niên nghiện hút mắc tệ nạn,...

Một số hình ảnh.

1573809205-22728930_116259965803605_6841488515081440568_n