Cập nhật lúc Thứ sáu, 15/11/2019 - 7 giờ 11 phút, chiều. (GMT+7)
Lượt xem: 386
Ngày 7/9, tại hội trường trung tâm Y tế quận, Ban Thường vụ Quận đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho cán bộ Đoàn quận.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Xuân Tùng - báo cáo viên cấp thành phố của Đoàn, Phó Bí thư Đoàn phường Tràng Cát đã trao đổi các nội dung chính của Nghị quyết số 45, kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng đã trích dẫn lời của đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, để nhấn mạnh, trao đổi với cán bộ Đoàn quận về ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết 45: "Với 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cùng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao đã được xác định, Nghị quyết 45 tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn, phù hợp, kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với thành phố Hải Phòng - vùng đất “địa linh nhân kiệt” có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Hải Phòng không chỉ là một cực phát triển quan trọng trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh mà còn là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước. Các chủ trương chính sách, dự án phát triển kinh tế xã hội phải gắn liền với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội; công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh và bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; trọng điểm dịch vụ logistics…Chú trọng đầu tư phát triển khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền… Nghị quyết 45-NQ/TW chính cơ hội vô cùng to lớn, là “điểm tựa” quan trọng, tạo động lực, tạo “đòn xeo” để thúc đẩy Hải Phòng cất cánh mạnh mẽ hơn nữa trong thời kỳ mới. Do vậy, hơn ai hết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng phải chủ động triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết quan trọng này. Phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống".

Dưới đây là một số hình ảnh