Cập nhật lúc Thứ ba, 02/02/2021 - 2 giờ 18 phút, chiều. (GMT+7)
Lượt xem: 298
Chủ đề: Tuổi trẻ Việt Nam son sắt niềm tin với Đảng

Nội dung:

- Thông tin về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021).

- Tuyên truyền một số ngày kỷ niệm trong tháng 02/2021.

Đường link:

https://drive.google.com/file/d/1LSwd0MMt41cKXAjRyAJxtjvvggZr_fCi/view?usp=sharing