Cập nhật lúc Thứ ba, 02/03/2021 - 5 giờ 44 phút, chiều. (GMT+7)
Lượt xem: 379
Chủ đề: Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1614681775-mẫu - Copy (4)

Nội dung:

- Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

- Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

- Tuyên truyền một số ngày kỷ niệm trong tháng 3/2021.

Đường link:

https://drive.google.com/file/d/1jF5Ufco7aQGXuVjl4u-Ddl0gx00i3lTK/view?usp=sharing